به چشم هایم نگاه کن

اگر تنها ترین تنها شوم باز هم خدا هست،خدا جایگزین همه ی نداشتن هاست

جمعه 21 آبان‌ماه سال 1389

تو چیستی...

نوشته شده توسط: محمد

"...به گل گفتم: "عشق چیست؟" گفت: "از من  خوشگلتر است


"...به پروانه گفتم: "عشق چیست؟" گفت: "از من زیبا تر است

 

"...به شمع گفتم: "عشق چیست؟" گفت: "از من سوزان تر است

 

 "...به عشق گفتم: "آخر تو چیستی؟" گفت: نگاهی بیش نیستم