به چشم هایم نگاه کن

اگر تنها ترین تنها شوم باز هم خدا هست،خدا جایگزین همه ی نداشتن هاست

پنج‌شنبه 24 شهریور‌ماه سال 1390

تنهاترم...

نوشته شده توسط: محمد

راستش را بخواهی

فاجعه ی رفتن "تو "چیزی را تکان نداد

من هنوز هم چای میخورم

قلیون می کشم ... کار می کنم

قدم میزنم , هستم اما

تلخ تر
تنهاتر
بی اعتمادتر...