به چشم هایم نگاه کن

اگر تنها ترین تنها شوم باز هم خدا هست،خدا جایگزین همه ی نداشتن هاست

یکشنبه 7 آذر‌ماه سال 1389

دوست دارم...

نوشته شده توسط: محمد
شب را دوست دارام بخاطر سکوتش

سکوت را دوست دارم بخاطرآرامشش

آرامش را دوست دارم بخاطر بودنش در تنهایی

تنهایی را دوست دارم بخاطر بودنش در عشق

و عشق را دوست دارم بخاطر دوست داشتنش