به چشم هایم نگاه کن

اگر تنها ترین تنها شوم باز هم خدا هست،خدا جایگزین همه ی نداشتن هاست

پنج‌شنبه 24 شهریور‌ماه سال 1390

می روم

نوشته شده توسط: محمد

می روم تنها

می شکنم در خود

می بندم چشمانم را به روی هرچه هست

فراموش خواهم کرد ...

تهی خواهم ساخت

ذهنم را از این سیاهی

شبیه خواهم ساخت

خود را به سنگ

و

زیبا خواهم ساخت

رودهای جاری را

که عاشق سازد مسافران خسته از راه را

اما

دل نخواهم بست به زیباییها و جاریها

چون سنگ بی صدا و سخت...