به چشم هایم نگاه کن

اگر تنها ترین تنها شوم باز هم خدا هست،خدا جایگزین همه ی نداشتن هاست

سه‌شنبه 1 تیر‌ماه سال 1389

متن های دریافتی

نوشته شده توسط: محمد

safa گفته :


عشق گفت:من بودم که اورادرخودنگاه داشتم


دست گفت:من بودم که دست اورالمس کردم

دل گفت:من بودم که سالها رنج کشیدم واورادرآشیانه جادادم

ولب گفت:اگرمن نبودم که بگویم دوستت دارم تلاش شما بی فایده بود


با تشکر از SAFA