به چشم هایم نگاه کن

اگر تنها ترین تنها شوم باز هم خدا هست،خدا جایگزین همه ی نداشتن هاست

شنبه 6 شهریور‌ماه سال 1389

SADEYES

نوشته شده توسط: محمد

دوست داشتن از عشق برتر است و من هرگز خود

را تا سطح بلندترین قله های عشق های بلند پایین نخواهم آورد.