به چشم هایم نگاه کن

اگر تنها ترین تنها شوم باز هم خدا هست،خدا جایگزین همه ی نداشتن هاست

دوشنبه 1 شهریور‌ماه سال 1389

SADEYES

نوشته شده توسط: محمدمن که چون شمعی به شام تار تو افروختم

هرچه کردی با دلم از شکوه لب را دوختم

روز و شب بوده دعای من سلامت بودنت

پس چرا آتش شدی،از شعله هایت سوختم...