به چشم هایم نگاه کن

اگر تنها ترین تنها شوم باز هم خدا هست،خدا جایگزین همه ی نداشتن هاست

شنبه 26 تیر‌ماه سال 1389

دکتر علی شریعتی

نوشته شده توسط: محمد

دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف در محبت است


دلی که از بی کسی غمگین است ، هر کسی را می تواند تحمل کند


بگذار تا شیطنت عشق چشمان تو را بر عریانی خویش بگشاید هرچند آ ن بجز معنی رنج و پریشانی نباشد


دکتر علی شریعتی