به چشم هایم نگاه کن

اگر تنها ترین تنها شوم باز هم خدا هست،خدا جایگزین همه ی نداشتن هاست

یکشنبه 6 تیر‌ماه سال 1389

SADEYES

نوشته شده توسط: محمد


بودیم و کسی پاس نمی داشت که هستیم ٬ باشد که نباشیم و بدانند که بودیم...!