به چشم هایم نگاه کن

اگر تنها ترین تنها شوم باز هم خدا هست،خدا جایگزین همه ی نداشتن هاست

دوشنبه 31 خرداد‌ماه سال 1389

SADEYES

نوشته شده توسط: محمددر عشق جای هیچ تردید نیست     تردید نکن که این تقدیر نیست