به چشم هایم نگاه کن

اگر تنها ترین تنها شوم باز هم خدا هست،خدا جایگزین همه ی نداشتن هاست

شنبه 29 خرداد‌ماه سال 1389

SADEYES

نوشته شده توسط: محمد


عشق چنین است :

آهی از اقیانوس احساس ، اشکی از آسمان اندیشه و لبخندی از کشتیزار روح ...